úterý 7. května 2013

DEK systém alebo BES systém?

Obidva prístupové systémy sú identické čo do funcionality.

Rozdiel je iba v type identifikátora a čítacej jednotky. V DEK (dotykový elektronický kľúč) systéme sú použité ako identifikátory čipy DALLAS, alebo IButton, ktoré sa na prečítanie musia priložiť k dotykovej ploche. To znamená, že ich nie je možné prečítať bez fyzického kontaktu s čítacou jednotkou.

Bezkontaktné BES prívesky sú identifikátory obsahujúce čip, ktoré sa dajú prečítať bez potreby fyzického kontaktu s čítacím zariadením. Pri BES systéme stačí prívesok priblížiť na vzdialenosť cca 10 cm k čítacej jednotke, aby sa informácia s prívesku preniesla do operačnej jednotky.

Osobne mi je sympatickejší DEK kľúč kvôli nutnosti kontaktu s čítacou jednotkou. Mám rád pocit, že čip nemôže byť prečítaný bez vedomia majiteľa, čo by sa ľahko mohlo stať aj nevedomky priblížením sa k čítaciemu zariadeniu.
pátek 26. dubna 2013

Zabezpečenie kontajnerového stojiska prístupovým systémom

Kontajnerové stojiská v mestách robia častokrát vrásky na čele vlastníkom bytov.
Nielen neporiadok a zápach, ale aj pokuty kvôli ukladaniu nadrozmerného odpadu (častokrát cudzými ľuďmi) sú dôvodom na uzamknutie stojísk.

Firmy zabezpečujúce odvoz odpadu sú priaznivo naklonené uzamykaniu stojísk i keď odomykanie a následné zamykanie ich stojí zvýšené úsilie.

 Firma RYS prišla pred rokmi s nápadom, aby sa na zabezpečenie kontajnerových stojísk používal rovnaký identifikátor, ktorý sa používa aj na vstup do bytového domu.

Smetiarom sa tým umožnilo vlastniť iba jeden identifikátor, ktorým sa dostanú do všetkých stojísk. Stačí, aby sa identifikátor pridal do databázy toho ktorého stojiska. Takto sa predišlo i problémom so zalomeným kľúčom v zámku, resp. zmrznutím mechanických častí "fabky" v zimných mesiacoch.


neděle 14. dubna 2013

Digitálny dorozumievací systém DDS

Pôvodné analógové dorozumievacie zariadenia DDZ montované v bytových domoch sa v súčasnosti nahradzujú novým digitálnym dorozumievacím systémom DDS.

Nahradenie analógového systému digitálnym prináša radu výhod.

- čistý zvuk
- interkomové volanie medzi bytmi
- bezporuchovosť
- prehľadnosť (oznamovací tón, obsadzovací tón)
- regulácia hlasitosti zvonenia domáceho telefónu
- možnosť kontroly použitia systému (kto otvoril dvere z domáceho telefónu, kto volal a pod.)
- možnosť výberu prevedenia zvonkového tabla (kódová alebo priama voľba)


Digitálny dorozumievací systém DDS predstavuje kvalitatívny posun dopredu oproti analógovému dorozumievaciemu zariadeniu DDZ porovnateľný s nahradením čiernobieleho televízora farebným s diaľkovým ovládaním.


Otvárať, alebo neotvárať bránu z domáceho telefónu?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď.

Pokúsim sa ale na ňu odpovedať, resp. vysvetliť základné výhody a nevýhody otvárania vchodových dverí na diaľku z bytu. Odpoveď, nech si každý nájde v sebe.

Domáce dorozumievacie zariadenie ponúka možnosť otvorenia dverí z bytu, stlačením tlačidla na domácom telefóne. Stlačením tohto tlačidla sa uzavrie obvod, privádzajúci napätie do zámku a návšteva môže vstúpiť do spoločných priestorov bytového domu.

Nanešťastie táto veľmi často využívaná funkcia bola a je zneužívaná ľuďmi, ktorí sa chcú dostať do spoločných priestorov.

Stačí poprosiť a určite sa nájde niekto dôverčivý, kto rád pustí poštára, kuriéra, upratovaciu službu a pod.

Pre potenciálneho zlodeja je potom vstup do domu hračka.

Animované video ukazujúce, aké je jednoduché dostať sa do spoločných priestorov bytového domu cez funkciu otvorenia z bytu.


sobota 30. března 2013

Princíp činnosti prístupového systému pre bytové domy

Obyčajné kľúče, ktoré obyvatelia používali na zamykanie a odomykanie vchodových dverí do paneláku sa nahradili čipovými kľúčmi (identifikátormi), kde každý je originál. Odstránil sa tým problém s nekontrolovateľným množstvom kľúčov, ktoré sa dali ľubovoľne kopírovať. Pri prenajímaní bytov majiteľmi si častokrát nájomníci urobili duplikáty, ktoré si aj po odsťahovaní z bytového domu ponechali.

Identifikátory (IButton, RFID, MIFARE) sú adresne odovzdané majiteľom bytov v počte, podľa ich požiadaviek.

Priložením identifikátora k čítačke, umiestnenej na ráme dverí sa prečíta šestnásťmiestny kód uložený v čipe a prenesie sa kabelážou do operačnej jednotky (do mozgu systému), kde je porovnaný s databázou oprávnených identifikátorov. Ak sa toto číslo zhoduje s uloženými číslami v databáze, mozog rozopne obvod, ktorý napája elektromagnetické zámky, držiace dvere zatvorené. Zaznie zvukový signál po dobu otvorenia a osoba môže prejsť dverami.

Ak sa identifikátor nenachádza v databáze, resp. nie je oprávnený k tomu, aby otvoril dvere, nič sa nestane a dvere ostanú bezpečne uzavreté.

Prístupový systém DEK (BES) ponúka radu funkcií, ktoré zvyšujú bezpečnosť v dome a znižujú neželanú anonymitu, znižujúcu úroveň spolužitia medzi ľuďmi.

pátek 29. března 2013

Domáce dorozumievacie zariadenie DDZ - analógové

Dorozumievacie systémy slúžia a slúžili na komunikáciu medzi bytmi a vstupnou bránou. Keď návšteva príde k vstupným dverám do bytového domu, vyzvonením príslušného bytu sa ohlási a v prípade, že sú vítaní, sú vpustení na diaľku dovnútra.

Väčšina bytových domov má analógové (zastaralé) dorozumievacie zariadenie v nevyhovujúcom stave, keď komunikácia funguje iba s obmedzením, resp. častokrát vôbec. Je to spôsobené vysokým vekom zariadenia, keď časť domácich telefónov je pokazených a znižuje napätie v systéme. Dalo by sa povedať, že niekoľko telefónov ovplyvňuje komunikáciu celého systému. Toto je nevýhoda analógového systému.
Po vyzvonení bytu býva potom nevítaná návšteva na diaľku vpustená bez overenia totožnosti. Stačí, keď ten, kto sa chce dostať dnu zazvoní na väčší počet zvončekov. Vždy sa nájde nejaký "dobrák", kto dotyčnému umožní vstup.
Kvôli nevýhodám analógového systému vznikol nový digitálny dorozumievací systém DDS, ktorý má veľa výhod oproti predchodcovi.

Prístupové systémy pre bytové domy

Už roky sa venujem zabezpečovaniu bytových domov pred nežiadúcim vstupom osôb. Montujem prístupové systémy od firmy RYS, ktorá sa problematike venuje už dlhú radu rokov.

Firma RYS vyvinula prístupové systémy pre bytové domy, kde skombinovali dokopy niekoľko samostatných systémov, ktoré spolu dokážu zabezpečiť ochranu obyvateľov bytového domu.

Prístupovým systémom DEK (dotykový elektronický kľúč - IButton) alebo BES (bezdotykový systém - RFID, MIFARE) sa zabezpečujú vchodové, prípadne aj ďaľšie dvere v bytovom dome (zádverie, vstup na schodisko) pred vstupom neoprávnených osôb. V niektorých domoch sa zabezpečujú týmto systémom aj výťahy.

Prístupový systém zabezpečujúci vstup do objektu (napr. DEK systém) je nevyhnutné doplniť dorozumievacím systémom na komunikáciu s návštevami.